Välkommen att söka psykoterapi

Jag erbjuder

psykodynamisk psykoterapi och psykoanalys. De psykodynamiska terapier som jag arbetar med omfattar flera olika metoder, såväl kort- som långtidsterapi, kristerapi, affektfokuserad terapi, stödjande alternativt konsulterande samtal. Jag arbetar också med psykoanalys med sessioner flera gånger per vecka. Jag tar emot tonåringar, vuxna, äldre och par.

. Jag har utbildning inom flera olika psykodynamiska metoder. De flesta psykoterapierna jag arbetar med blir en integrerad form av olika metoder, där varje psykoterapi är anpassad efter individens behov.

De vanligaste skälen att söka psykoterapi

Relationellt orienterade t ex ensamhet, symptom orienterade t ex oro eller ångest eller mer existentiella behov t ex att funderingar över vem man är eller över meningen med sitt liv.

De flesta som söker bär också på känslomässiga hinder, t ex ett strängt och kritiskt förhållningssätt till sig själv eller andra som påverkar relationer och/eller arbete.

Vid ett första samtal

hos mig orienterar vi oss i dina problem och behov. Vi bestämmer därefter om och i så fall hur vi kan gå vidare.

Jag tar även uppdrag

som föreläsare eller handledare främst med inriktning mot kliniskt behandlingsarbete.


Teci Hill Psykoterapi

Min mottagning ligger på Kungsholmen i Stockholm.

Välkommen att boka tid.

Mina utbildningar är:

legitimerad Psykoterapeut, Psykoanalytiker (IPA),

Filosofie Doktor i klinisk psykologi.

Har lärar- och handledarutbildning.

Har också ytterligare utbildningar inom psykodynamiska metoder;

Korttidsterapi, ISTDP och mentaliseringsbaserad metod.


I drygt 25 år har jag arbetat med olika former av psykoterapi samt parallellt arbetat på universitet och högskola, främst med psykolog och psykoterapeututbildningar.

Teci-Hill-Psykoterapi

Jag erbjuder reducerat arvode för studenter, pensionärer, arbetslösa och sjukskrivna.